Impresum

Informace
Autorská práva na vlastnictví a zodpovědnost za všechny uvedené obsahy spadají do kompetence společnosti HAERING GmbH. Jakékoliv další používání uvedených materiálů je bez písemného souhlasu vlastníka nepřípustné. Společnost HAERING GmbH důrazně upozorňuje na to, že všechny údaje jsou uvedené bez záruky a jakákoliv zodpovědnost za chybné nebo neúplné texty bude zamítnuta.

Odkaz na původ obrazových informací
Obrazové informace z našich webových stránek, pokud není uvedeno jinak, pocházejí ze Studia Riesmeier Werbefotografie a z vlastního obrazového archivu společnosti HAERING GmbH.

Vydavatel
HAERING GmbH
Mühlstrasse 2-10
74199 Untergruppenbach-Unterheinriet

Tel: +49 (0)7130 4702-0
Fax: +49 (0)7130 4702-10
E-Mail: info@haering.de

Registrační úřad: Amtsgericht Stuttgart HRB 107424
Ust.-ID: DE 212600309
Jednatelé: Daniela Blick, Achim Gurt

Zpracovatel webových stránek: Neckarmedia Werbeagentur

Záruka – upozornění:
I přes pečlivou kontrolu všech uvedených obsahů nemůžeme převzít záruky za obsah externích linků. Za obsah stránek na které linky odkazují jsou výhradně zodpovědni jejich provozovatelé.

Upozornění: Zemský soud v Hamburku dle posudku z 12.5. 1998 rozhodl, že za šíření linků a obsahu na které linky odkazují je zodpovědná osoba, která s materiálem pracuje. Tomuto jevu může být zabráněno jenom tím, že se osoby od těchto obsahů distancují. Umístili jsme na naše webové stránky linky, které odkazují na jiné webové stránky. Pro všechny linky platí: Chtěli bychom výslovně zdůraznit, že nemáme jakýkoliv vliv na podobu a obsah odkazových stránek. Výslovně odmítáme přebírat jakoukoliv zodpovědnost za obsah webových stránek a podstránek a to i těch, na které linky na našich webových stránkách odkazují. Toto prohlášení je platné pro všechny linky uvedené na našich stránkách a to i pro obsah stránek, ke kterým vedou linky a odkazové Bannery.