Aufbrennsperre Konzentrat

D 2476 Aufbrennsperre Konzentrat

Vodou ředitelný základní koncentrát, bez rozpouštědla, minimální emise, vysoká vydatnost
Ve vnitřním prostoru na cihlové zdivo, pórobeton, vápenopískové cihly a další vysoce savé podklady. Snížuje savost podkladu a riziko nedostatečného ztvrdnutí („spálení“) před nanesením sádrových omítek, ručních omítek, tenkovrstvých omítek a pojiv pro suché omítky.

U neabsorpčních podkladů doporučujeme v závislosti na podkladu, například styk s betonem, jako adhezivní můstek.
Ředění v poměru 1:3 až 1:5 s vodou.

Číslo výrobku: D002476

Barva: žlutá-transparentní

Spotřeba cca: 50 – 100 g / m² (koncentrát) Velikost

Velikost obalu: 15 kg

Stahování: Technisches Datenblatt